Hoe werken we

In CKG Kinderland kunnen 28 kinderen verblijven. Onze aanpak is maximaal gezinsgericht in kleine leefgroepen.
We hebben vier leefgroepen, warm en gezellig ingericht, op maat van jonge kinderen tussen 0 en 12 jaar.

Leefgroep begeleidsters staan in voor de dagelijkse zorg en begeleiding van de kinderen. Ze hebben oog voor wat er in hen omgaat, waarbij zij hun ontwikkeling maximaal bevorderen.
Wij betrekken jullie als ouders zoveel mogelijk bij de opvoeding van jouw kind. Wij vinden het belangrijk zo goed mogelijk met elkaar informatie uit te wisselen over jouw kind in de leefgroep of de situatie thuis. Samen gaan we op zoek naar de best mogelijke bezoekregeling.

Wij vinden samenwerking met ouders heel belangrijk. Gezinsbegeleiders gaan samen jou en jouw netwerk rond de hulpvraag aan de slag. Tijdens wekelijkse/tweewekelijkse gesprekken gaan we samen op zoek naar de krachten en veiligheid binnen jouw gezin. Zo wordt een (veiligheids)plan opgemaakt en onderzocht of een terugkeer naar huis mogelijk is.

Wat is de prijs van het verblijf ?

  • Voor een kort verblijf, betaal je maximum 4 euro per dag. Heb je het tijdelijk financieel moeilijk, dan kan je sociaal tarief aanvragen.
  • Voor een lang verblijf, wordt 2/3de van het Groeipakket (kinderbijslag) aan CKG Kinderland toegewezen. Dat is wettelijk zo vastgelegd.
  • De thuisbegeleiding is gratis.

Afspraken naar elkaar toe

In onze samenwerking hebben we respect voor jouw mening, cultuur en eigen manier van leven. We hebben oog voor jouw krachten en mogelijkheden en we hebben begrip voor jouw moeilijkheden, zorgen en noden.

Om jouw gezin en kinderen zo goed mogelijk te helpen, vragen we dat je:

  • Bereid bent tot samenwerken
  • De gemaakte afspraken nakomt
  • De huisregels naleeft
  • Onze medewerkers respecteert

Om een hulpverlening slaagkansen te geven is een wederzijdse, eerlijke en open communicatie belangrijk. In het belang van het kind streven we ernaar de begeleiding niet onnodig lang te laten duren.

Bij elke begeleiding wordt een persoonlijk dossier opgemaakt. Dit dossier is strikt persoonlijk en gebonden aan het beroepsgeheim.

Opmerkingen, klachten of suggesties?

Indien je een bedenking, vraag, opmerking of klacht hebt, kan je altijd terecht bij de opvoeders en gezinsbegeleiders.
Je kan ook gewoon een bericht in de klachtenbus steken. Deze hangt in de onthaalruimte en wordt wekelijks leeggemaakt. De klacht wordt dan besproken met het afdelingshoofd, die uiteraard ook rechtstreeks aanspreekbaar is.

Je kan ook terecht bij de algemeen directeur in vzw Kinderland op het nummer 03 / 482 10 71 of via mail op info@ckgkinderland.be .
Er zal steeds een gemotiveerd antwoord en resultaat van uw klacht meegedeeld worden.

Ook bij “Opgroeien” kan je terecht voor inlichtingen, mededelingen of klachten op het nummer 078 / 15 01 00