Wie zijn wij?

Gezinnen met jonge kinderen tussen 0 en 12 jaar die moeilijkheden ervaren of vragen hebben betreffende de opvoeding kunnen in het CKG terecht.

Onze centra bieden ouders ondersteuning om de moeilijke periode te overbruggen. Als opvang niet direct nodig is, komt een hulpverlener bij de ouders thuis om samen met het gezin naar oplossingen te zoeken. Dit kan door over de problemen te praten of door over de opvoeding en verzorging advies te geven. Het is zoeken hoe in het gezin het evenwicht tussen draagkracht en belasting terug hersteld kan worden. Maar indien nodig kunnen de kinderen ook een tijdje in het centrum worden opgevangen. De duur van de begeleiding aan huis of het verblijf is principieel kort, maar in ver houding tot de hulpvraag.

Er zijn 3 centra, namelijk het CKG Kinderland te Berlaar CKG De Kleine Parachute te Vilvoorde en CKG De Kleine Kameel te Lier.  Daarnaast bieden wij ook een Triple P trainingsaanbod voor zowel de regio Vilvoorde als de regio Lier aan.

In de linkerkolom vindt je alvast meer informatie over de geschiedenis van vzw Kinderland en het algemeen jaarverslag.  Daarnaast bieden we een overzicht van onze medewerkers en sponsers.

Voor meer inlichtingen, aarzel niet om contact met ons op te nemen!