Dienstencentrum

Het domein op de Balaarweg evolueerde tot een dienstencentrum voor de Berlaarse gezinnen met kinderen tussen 0 en 12 jaar.

De dienstverlening bestaat uit 4 peilers:

1.  Preventie
De preventie gebeurt door het Consultatiebureau Van Het Jonge Kind en de regioverpleegkundigen van Kind & Gezin, die hun consultatieruimte en kantoren achteraan op het domein hebben.

2.  Opvang
Kinderen tussen 0 en 3 jaar vinden opvang in het Kinderdagverblijf Wolkewietje. 
Schoolgaande kinderen kunnen terecht in de Buitenschoolse Opvang Roefels en tijdens de zomervakanties in de Speelpleinwerking Kriebels.

3.  School
De Kleuter- en Lagere School 'De Kleine Kangoeroe' stelt niet alleen zijn deuren open voor kinderen uit het CKG maar ook Berlaar en omgeving.

4.  Hulpverlening 
Het CKG Kinderland voorziet ondersteuning en begeleiding bij probleemsituaties in het gezin.

Deze dienstverlening op één domein samengebracht is uniek in Vlaanderen.

Hulpverlening