CKG De Kleine Parachute

Kinderen opvoeden is boeiend, maar niet altijd eenvoudig.  De zorg en de opvoeding van de kinderen komt soms in het gedrang door moeilijkheden rond aanpak, opvoedingsvragen, gedragsproblemen, hospitalisatie, scheiding, geweld, woon- of leefomstandigheden,...

De Kleine Parachute is er voor ouders van kinderen tussen 0 en 12 jaar.  Op momenten dat je een extra steun nodig hebt, kan je beroep doen op ons.  De mogelijkheden en draagkracht van je gezin kunnen immers zodanig belast zijn dat je tijdelijk wat hulp kan gebruiken.